Login
How to login? Forgotten password

Reservation

  • Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. poskytuje tímto svým zákazníkům (fyzickým nepodnikajícím osobám) informaci o zpracování jejich osobních údajů dle čl. 13 odst. 1 NEP 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  • Na základě stanoviska poskytnutého Úřadem na ochranu osobních údajů a následného rozhodnutí vedení společnosti nebude společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. zřizovat statut pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu a za účelem potřebným pro rezervaci schůzky v ZC. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro aktivaci služby.
  • Zpracování osobních údajů zákazníka správcem vyplývá z plnění smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem.
  • Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, které pro správce vykonávají zpracování osobních údajů na základě smlouvy.
  • Další údaje o zpracování osobních údajů ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. jsou uvedeny na webové stránce společnosti www.vodarna.cz

Booking of appointment at Customer center

Choose an appointment and enter the email which will receive a confirmation of booking your appointment.
Full name *
Booking reason
E-mail *
Phone
Memo
Customer center

* Required value