Login
How to login? Forgotten password

SMS info - interest in use of services

Customer

Last name *
Name
Title
City *
Municipality
Street
No. *    ZIP code *    
E-mail
Phone *
  • Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. poskytuje tímto svým zákazníkům (fyzickým nepodnikajícím osobám) informaci o zpracování jejich osobních údajů dle čl. 13 odst. 1 NEP 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  • Na základě stanoviska poskytnutého Úřadem na ochranu osobních údajů a následného rozhodnutí vedení společnosti nebude společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. zřizovat statut pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu a za účelem potřebným pro realizaci sjednané služby (zasílání informačních sms o haváriích vodohospodářské infrastruktury a plánovaných odstávkách dodávek pitné vody). Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro aktivaci služby.
  • Zpracování osobních údajů zákazníka správcem vyplývá z plnění smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem.
  • Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, které pro správce vykonávají zpracování osobních údajů na základě smlouvy.
  • Další údaje o zpracování osobních údajů ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. jsou uvedeny na webové stránce společnosti www.vodarna.cz

Write your message, question or requirement


* Required value